/

Quick ratio berekenen: hoe werkt het?

De quick ratio berekenen gebeurt met een formule waarmee bepaalt wordt hoe goed een bedrijf zijn huidige schulden kan afbetalen. Accountants en andere professionals gebruiken deze ratio vaak om de financiële gezondheid van een bedrijf eenvoudig en snel te meten.

Quick ratio berekenen

De quick ratio meet de kortetermijnliquiditeit van een bedrijf ten opzichte van zijn kortetermijnverplichtingen. In wezen probeert de ratio erachter te komen of een bedrijf voldoende liquide middelen heeft. Dit zijn contanten of zaken die gemakkelijk in contanten kunnen worden omgezet. Dit gebeurt om de huidige verplichtingen en schulden te dekken.

Het is echter geen test om te zien hoeveel schulden een bedrijf heeft. Het is ook niet bedoeld om financiering te zoeken om eventuele huidige schulden te dekken. In plaats daarvan dient het quick ratio berekenen alleen om te kijken naar de liquide activa van een bedrijf. Deze moeten groter zijn dan de verplichtingen.

Deze ratio is belangrijk omdat het een momentopname geeft van de financiële gezondheid van een bedrijf.

Wie gebruikt de quick ratio?

Veel zakelijke professionals gebruiken de quick ratio om de financiële status van hun bedrijf te checken. Deze verhouding is vooral van vitaal belang voor accountants die budgetten opstellen, zoals gecertificeerde managementaccountants.

Bovendien kunnen mensen buiten het bedrijf naar de quick ratio van een bedrijf kijken. Dit om te beoordelen of het een goed investeringsidee is of om financieringsbeslissingen te nemen. Investeerders, geldschieters en leveranciers kunnen deze ratio bijvoorbeeld gebruiken bij het kiezen met wie ze zaken willen doen.

Formule voor quick ratio

De formule voor de quick ratio is dat de liquide of vlottende activa, worden gedeeld door de totale kortlopende verplichtingen. Oftewel:

• Quick Ratio = Liquide Activa / Kortlopende Verplichtingen

Liquide activa

De liquide middelen zijn activa die contant of bijna contant zijn. Dit kunnen contanten en spaargelden en verhandelbare effecten (aandelen en obligaties) zijn. Ze omvatten ook debiteuren (gelden die klanten aan het bedrijf verschuldigd zijn) omvatten.

De quick ratio sluit doorgaans vooruitbetaalde uitgaven en inventaris van liquide activa uit. Vooruitbetaalde uitgaven zijn niet inbegrepen omdat het geld niet kan worden gebruikt om andere verplichtingen af te betalen. Aan de andere kant wordt voorraad vaak beschouwd als een redelijk liquide actief.

Het kan echter lang duren voordat voorraad in contanten is omgezet. Omdat deze ratio probeert te vertellen hoe goed een bedrijf onmiddellijke of dringende schulden kan afbetalen, wordt voorraad niet meegenomen.

Huidige verplichtingen

De kortlopende verplichtingen van een bedrijf zijn alle onmiddellijke schulden die het bedrijf verschuldigd is. Dit omvat crediteuren, werknemerslonen, belastingen en betalingen voor langlopende schulden (zoals hypotheken of leningen).

Bij het berekenen van de kortlopende verplichtingen van een bedrijf zijn er twee opties. Sommigen kunnen ervoor kiezen om alle schulden van het bedrijf op één hoop te gooien. Ongeacht wanneer de betalingen verschuldigd zijn. Anderen beschouwen verplichtingen mogelijk pas in de nabije toekomst, meestal de volgende zes tot twaalf maanden.

Het voordeel van het samenvoegen van alle schulden is dat het toegankelijker is. Omdat mensen buiten het bedrijf mogelijk geen toegang hebben tot details, zoals wanneer een betaling verschuldigd is. Aan de andere kant is het tellen van alleen zeer onmiddellijke schulden uiteindelijk nauwkeuriger. Het kan tijdrovend zijn en minder van toepassing op een fiscaal kwartaal of jaar.

Hoe de quick ratio te berekenen: voorbeeld

Aan de hand van de balans van Apple voor 2022 kunnen we de volgende informatie vinden:

Huidige activa

• Geldmiddelen en kasequivalenten: $ 23.646 miljoen

• Verhandelbare effecten: $ 24.658 miljoen

• Debiteuren: $ 28.184 miljoen

• Voorraden: $ 4.946 miljoen

• Andere vlottende activa: $ 53.971 miljoen

Huidige verplichtingen

• Crediteuren: $ 64.115 miljoen

• Termijnschuld: $ 11.128 miljoen

• Andere kortlopende verplichtingen: $ 78.739 miljoen

We moeten dus de liquide middelen van Apple bepalen, dit zijn vlottende activa exclusief inventaris of vooruitbetaalde uitgaven. Voor het fiscale jaar 2022 bedragen de liquide middelen van Apple $ 130.459 miljoen. De huidige verplichtingen van Apple bedragen in totaal $ 153.982 miljoen. Dus de formule is:

Quick Ratio = $ 130.459 miljoen (liquide activa) / $ 153.982 miljoen (kortlopende verplichtingen)

Op basis van deze formule is de quick ratio van Apple voor 2022: 0,85

Wat is een goede quick ratio?

Een quick ratio wordt weergegeven als X:X of een decimaal. De verhouding van 0,85 van Apple kan bijvoorbeeld worden geschreven als 85:100 of, in vereenvoudigde vorm, 17:20.

Maar wat betekent die decimaal of verhouding eigenlijk? Over het algemeen is een goede snelle verhouding alles boven 1 of 1:1. Een verhouding van 1:1 zou betekenen dat het bedrijf evenveel liquide middelen heeft als kortlopende verplichtingen. Een verhouding 5:1 betekent dat er voldoende liquide middelen zijn om schulden vijf keer af te betalen.

Een quick ratio van minder dan 1 of 1:1 is echter niet altijd een doodvonnis. Het betekent simpelweg dat het bedrijf niet genoeg liquide middelen heeft om kortlopende schulden af te betalen. Een bedrijf kan uitstekende voorwaarden hebben met zijn geldschieters. Dus die kortetermijnschuldbetalingen kunnen kleiner zijn dan ze op de balans lijken.

Bovendien kan de voorraad voor een bedrijf als Apple liquide genoeg zijn om de gaten op te vullen. Bedrijven kunnen ook verdere financiering zoeken om aan kortetermijnverplichtingen te voldoen. Een zeer hoge quick ratio is ook niet altijd goed. Een hoge ratio kan erop wijzen dat er een groot overschot aan contanten zit dat beter zou kunnen worden gebruikt. Het bedrijf kan dat geld bijvoorbeeld investeren of gebruiken om nieuwe markten te verkennen.

De quick ratio versus current ratio

Er is naast de quick ratio ook nog de current ratio. Beide werken door de activa van een bedrijf te vergelijken met de passiva.

Current ratio

De current ratio omvat echter inventaris en vooruitbetaalde uitgaven in activa. Omdat activa worden gedefinieerd als alles dat binnen een jaar liquide kan worden gemaakt voor de huidige ratio. De quick ratio richt zich in plaats daarvan op zeer liquide activa op zeer korte termijn. Waarbij voorraden en vooruitbetaalde uitgaven niet worden meegerekend.

Elke ratio wordt uiteindelijk ook iets anders beoordeeld. De current ratio is bijvoorbeeld geweldig in het geven van hoge ratioscores voor bedrijven met grote voorraden.

Er is geen enkele ratio die de gezondheid van een bedrijf kan bepalen. Eigenlijk zouden accountants en financiële professionals meerdere statistieken moeten gebruiken om de status van een bedrijf te begrijpen.