/

Transitievergoeding 2019: alles wat je moet weten

Wat moet je allemaal weten over de transitievergoeding 2019? We delen graag zoveel mogelijk informatie met je, zodat je een beter beeld krijgt wat het is en waar je recht op hebt in 2019. In de wet is alles netjes vastgelegd. Er zijn echter ook overgangsregelingen en andere compensatieregelingen. We delen graag met je wat je allemaal moet weten over de transitievergoeding.

Wat is een transitievergoeding?

Laten we starten met een uitleg wat een transitievergoeding is. Het is een vergoeding welke een werknemer krijgt als hij ontslagen wordt na een arbeidscontract van twee jaar of langer. In de wet is precies geregeld hoe hoog deze vergoeding moet zijn. De transitievergoeding is trouwens een van de vergoedingen voor ontslag. Het is een compensatie voor het ontslag. Het doel hiervan is om de werknemer een budget te geven waarmee hij of zij een weer een baan kan vinden. De ontvanger mag zelf bepalen hoe hij het geld besteedt.

Wanneer heb je recht op een transitievergoeding?

De transitievergoeding en wanneer je hier aanspraak op hebt zijn in de wet vastgelegd. In de eerste plaats is het wanneer je 24 maanden of langer ergens hebt gewerkt. In de tweede plaats is het ook belangrijk, dat de werkgever het initiatief neemt om je te ontslaan. Ten derde moet het ook opgezegd worden via het UWV of via de Kantonrechter. Het is trouwens niet zo, dat je automatisch recht hebt op een transitievergoeding. Wanneer er een ontslag is met wederzijds goedvinden dan kan men zelf de transitievergoeding bepalen.

Wat als je op staande voet ontslagen wordt?

Ook dan is er een transitievergoeding verschuldigd. Bij iedere vorm van ontslag, waarbij de werkgever het initiatief nam geldt dat de werknemer recht heeft op een transitievergoeding. Alleen bij ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer kan het zijn, dat de transitievergoeding vervalt. Het moet een rechtsgeldig ontslag op staande voet zijn.

Wanneer is er geen transitievergoeding?

Wanneer je nog geen twee jaar hebt gewerkt bij de werkgever geldt er geen transitievergoeding. Ook voor jongeren tot 18 jaar geldt geen transitievergoeding als het om een bijbaantje tot 12 uur per week gaat. Ook AOW-ers welke al met pensioen zijn hebben geen recht op een transitievergoeding.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De transitievergoeding is een zesde maandsalaris voor iedere zes maanden dat iemand heeft gewerkt. Het geldt voor de eerste tien jaren. Vanaf het elfde jaar is het een kwart maandsalaris voor iedere zes maanden dat de werknemer heeft gewerkt. Maximaal kan het 81.000 euro zijn of het jaarsalaris als dit hoger was. Voor de berekening wordt dus gekeken naar de arbeidscontracten en het aantal maanden dat men er gewerkt heeft.